Pro členy

Členské příspěvky

Příspěvky uhraďte do konce měsíce března 2022
č.ú.: 2201572880/2010 – VS 2022
Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení člena, za kterého je poplatek hrazen.

Aktivní člen do 15 let4.500,- Kč
Aktivní člen nad 15 let4.000,- Kč
Aktivní člen nevyužívající lodě2500,- Kč
Ostatní neaktivní členové1.500,-Kč
Ostatní neaktivní členové nad 65 let1.000,- Kč

Poplatek za uložení lodě

Podmínky, kdy je uložení lodě od poplatku osvobozeno:

  • loď aktivního závodníka (start v závodech, které se započítávají do bodování Českého poháru)
  • loď, která je půjčována k tréninkům mládeže
1x / lite boat2000,- Kč / rok
2x / 2- / kajak3000,- Kč / rok
4+ / 4x+ / 4-4000,- Kč / rok

Klubové oblečení

Sbírky na materiál

Děkujeme všem našim přispěvatelům!

Závody v roce 2022

Závody pořádané naším klubem:

  • 16.4. – Jarní závody mládeže a dospělých
  • 28.-29.5. – 49. Mezinárodní brněnská regata mládeže
  • 11.-12.6. – Mistrovství oblasti Morava

Termíny ostatních závodů zde

Věkové kategorie

Věková/závodní kategoriezkratkavěk závodníka
mladší žáci, mladší žákyněžcim, žkym11 – 12 let
starší žáci, starší žákyněžcis, žkys13 – 14 let
dorostenci, dorostenkydci, dky15 – 16 let
junioři, juniorkyjři, jky17 – 18 let
senioři B, seniorky Bm senB, ž senB19 – 22 let
senioři, seniorkym, ž23 let a více
muži masters, ženy mastersmM,žM27 let a více

Důležité dokumenty

Stanovy veslařského klubu jsou k nahlédnutí zde.

Přihláška do veslařského klubu je ke stažení zde.

Souhlas se zpracováním osobních dat je ke stažení zde.

Zápisy z jednání výboru jsou k nahlédnutí zde.